Болонський процес - перспективи для України - реферат

План.

Вища освіта на Україні. Болонський процес.

Започаткування Болонського процесу.

Запровадження кредитної системи.

Переспективи для студентів

Додаток №1/ Хронологічна таблиця/


1. Вища освіта на Україні. Болонський процес.

У 1998 році у м. Болоньї європейськими міністрами освіти була підписана спільна декларація про єдині засади розбудови системи вищої освіти у Європі.

Болонський процес спрямований на формування єдиного відкритого Болонський процес - перспективи для України - реферат європейського простору у сфері освіти, впровадження кредитних технологій на базі європейської системи трансферу кредитів, стимулювання мобільності і створення разумов для вільного пересування студентів, викладачів, науковців в межах європейського регіону, спрощення процедури визначення кваліфікацій, що сприятиме працевлаштуванню випускників і студентів на європейському ринку праці.

Щоб входження України Болонський процес - перспективи для України - реферат до Болонського процесу стало реальністю, треба провести серйозні реформи в галузі освіти. Українська вища освіта відрізняється від європейської.

У Європейському Альянсі прийняті і діють інші стандарти. Престиж освіти, високої кваліфікації у Європі традиційно дуже високий. Там знають і розуміють, що здолати освіту здатна не кожна людина.

Вищу освіту спроможний здобути заледве один Болонський процес - перспективи для України - реферат з 10 тих, хто навчався у школі, а до вищих студій (на колдуністерському і докторському рівнях) доходить не більше 10-15 % випускників бакалаврату.

У Європі завершують середню освіту на високому рівні лише тільки ті випускники, які мають намір вступити до вищих навчальних закладів. Це приблизно від 15 до 25% усіх учнів середніх шкіл.

Сьогодні Болонський процес - перспективи для України - реферат вищі навчальні заклади України приймають на навчання до 70% випускників шкіл, тобто у 7 разів більше, ніж дозволяє нормальний розподіл інтелекту.

Сьогодні наш диплом не визнається у Європі, наші фахівці без додаткового перенавчання не можуть влаштуватися на боту за фахом. І хоча вони за багатьма показниками, за розвитком, ерудованістю, спеціальною підготовленістю Болонський процес - перспективи для України - реферат перевершують зарубіжних фахівців, дискредитація українського диплома триває.

Найбільше не влаштовує закордонних працедавців у підготовці наших фахівців – низька дієвість знань.

Дієвість - це здатність використовувати набуті знання, мозгіння на практиці. За експертними оцінками, цим параметром ми поступаємося найбільше.

За європейським эталоном дипломований фахівець відразу займає робоче місце і виконує свої Болонський процес - перспективи для України - реферат посадові обов’язки. Диплом гарантує високий рівень підготовки. Приймаючи фахівця, фірма впевнена, що він підготовлений на належному рівні. Гарантія цього – високе резюме університету. Якщо фахівець не буде підготовлений належним чином і фірма матиме до нього претензії, імідж університету може бути втрачений назавжди, його рейтинг серйозно постраждає.

За Болонський процес - перспективи для України - реферат кордоном прийнята двоступенева система вищої освіти. Університети готують бакалаврів (3-4 роки навчання)і колдуністрів (ще 1,5 – 2 роки). Диплом бакалавра свідчить про повну вищу освіту. Хто бажає продовжити навчання, 100є спершу колдуністром, а потім може отримати науковий ступінь доктора.

Наші вищі навчальні заклади сьогодні забезпечують чотири рівні підготовки фахівців з вищою освітою Болонський процес - перспективи для України - реферат: заклади 1-2 рівнів акредитації готують молодших спеціалістів і бакалаврів, у закладах 3-4 рівнів акредитації готують бакалаврів, спеціалістів і колдуністрів. За кордоном цього не розуміють.

Отже, треба уніфікувати освітньо-кваліфікаційні рівні, перейти на двоступеневу систему освіти відповідно до європейських эталонів.

Болонський процес спрямований на формування єдиного відкритого європейського простору у сфері освіти Болонський процес - перспективи для України - реферат, впровадження кредитних технологій на базі європейської системи трансферу кредитів, стимулювання мобільності і створення разумов для вільного пересування студентів, викладачів, науковців в межах європейського регіону, спрощення процедури визначення кваліфікацій, що сприятиме працевлаштуванню випускників і студентів на європейському ринку праці. У зв’язку з проголошенням Україною про свій намір приєднатися до Європейського Союзу система Болонський процес - перспективи для України - реферат вищої освіти потребує докорінного реформування.

Необхідна трансформація існуючої в Україні системи вищої освіти до європейських вимог, упровадженні нових підходів та технологій навчально-виховного процесу. Тому дослідження та створення науково-методичного і технологічного супроводу переходу Університету на європейський эталон вищої освіти є актуальним для Черкаського державного технологічного університету Болонський процес - перспективи для України - реферат.

Спроби надати загальноєвропейського нраву вищій школі фактично розпочалися в 1957 році з підписання Римської угоди. Згодом ці ідеї розвинулися в рішеннях конференції міністрів освіти 1971 та 1976 років, у Маастріхтському контракті 1992 року. Наступні роки характеризувалися запровадженням різноманітних програм під егідою ЄС, Ради Європи, що сприяли напрацюванню спільних підходів до вирішення транснаціональних заморочек освіти.

В Болонський процес - перспективи для України - реферат 1997 році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, що належать до вищої освіти Європи. Цю конвенцію підписали 43 країни (Україна в тому числі), більшість з яких і сформулювали згодом принципи Болонської декларації.

2. З апочаткування Болонського процесу.

25 травня 1998 року в Парижі Болонський процес - перспективи для України - реферат міністри освіти Великобританії, Німеччини, Італії і Франції прийняли Спільну декларацію (Сорбонська декларація), якою і був започаткований Болонський процес. Сама Болонська конвенція (Спільна заява європейських міністрів освіти) була підписана дещо пізніше 18-19 червня 1999 року в м.Болонья. Таким чином, в 1999 році до Болонського процесу були залучені 28 європейських країн: Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція Болонський процес - перспективи для України - реферат, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція. В 2002 році до Болонського процесу приєдналися Кіпр, Ліхтенштейн, Туреччина, Хорватія, а в 2003 році – Албанія, Андорра, Боснія і Герцеговіна, Ватикан, Македонія, Сербія і Чорногорія Болонський процес - перспективи для України - реферат, Росія.

Нині в Україні налічується 1003 вищих навчальних закладів, з яких понад триста здійснюють освітню діяльність на університетському рівні. Щорічно до вищої школи на навчання вступають 415 тисяч осіб, що вдвічі більше ніж п’ять років тому. За кошти держави навчається 50 відсотків українських студентів, інші – за рахунок власних коштів, кредитів тощо. Український професорсько-викладацький Болонський процес - перспективи для України - реферат загал – це 78 тисяч викладачів, із яких 12 відсотків – професори.

Сьогодні в Україні налічується 76 напрямків підготовки і затверджені стандарти для 80-ти спеціальностей.

Подальші соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи вищої освіти, спрямованої Болонський процес - перспективи для України - реферат на забезпечення мобільності, працевлаштування та конкурентноспроможності фахівців. Однією із передумов входження України до єдиної Європейської зони вищої освіти є досягнення системою вищої освіти України цілей Болонського процесу.

На виконання першочергових завдань, що випливають з вищесказаного, рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 28 свирепого 2003 р. (протокол № 2/3-4) та від 24 квітня 2003 р Болонський процес - перспективи для України - реферат. (протокол № 5/5-4) передбачено проведення з 2003/2004 навчального року преподавательічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації. Україна має намір приєднатися до Болонського процесу в 2006 році на зустрічі міністрів освіти європейських країн у Норвегії.

Другий етап експерименту (2005 – 2008 рр.) передбачає внесення коректив Болонський процес - перспективи для України - реферат до експериментальних матеріалів та їх удосконалення на більшому масиві учасників експерименту.

3. Запровадження кредитної системи.

Із 1998 по 2004 рік у рамках Болонського процесу відбулося багато різнорівневих зустрічей, робочих нарад, конференцій на яких було сформульовано шість ключових принципів цього процесу:

1. Введення двоциклового навчання. Фактично пропонується ввести два цикли навчання:

1-й – до одержання першого Болонський процес - перспективи для України - реферат академічного ступеня (бакалавр)

2-й – після його одержання (колдуністр).

При цьому тривалість навчання на 1-му циклі має бути не менше 3-х і не більше 4-х років. Навчання впродовж другого циклу може передбачати отримання ступеня колдуністра (через 1-2 роки навчання після одержання 1-го ступеня) і/або докторського ступеня (за умови загальної тривалості навчання Болонський процес - перспективи для України - реферат 7-8 років).

2. Запровадження кредитної системи. Пропонується запровадити у всіх національних системах освіти системи обліку трудомісткості навчальної роботи в кредитах. За базу пропонується прийняти ECTS (Європейська система перезарахування кредитів), зробивши її нагромаджувальною системою, здатною працювати в рамках концепції “навчання впродовж усьо-го життя”. Європейська системи перезарахування кредитів (ЄСПК) створювалася протягом Болонський процес - перспективи для України - реферат останніх 13 років і є найпоширенішою основою визначення навчального навантаження студентів закладів вищої освіти Європи.

За 13 років ЄСПК розвинулась від початкової системи комунікації між різними європейськими освітніми програмами і структурами у спільну і обширно застосовувану офіційну систему, що є фундаментом створення спільної сфери європейської освіти.

Система перезарахування кредитів при наявності Болонський процес - перспективи для України - реферат відповідних контрактів позволить українським студентам навчатись у провідних вищих навчальних закладах Європи.

Запровадження кредитної системи обумовлює кредитно-модульну організацію навчального процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це модель організації навчального процесу, яка базується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (кредитів). Вона зменшує навантаження на студентів, ос-кільки Болонський процес - перспективи для України - реферат за мозгов її впровадження відсутні сесії. Система не передбачає обов’язкового семестрового екзамену для всіх студентів. Протягом навчального семестру студенти складають два модульні контролі під час тижнів, вільних від аудиторних занять, а їх знання оці-нюється у 100-бальній шкалі.

Студенти, які за плодами модульних контролів здобули з конкретних Болонський процес - перспективи для України - реферат навчальних дисциплін не менше від встановленої мінімальної кількості балів, атестуються з цих дисциплін із виставленням їм державної семестрової оцінки (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) відповідно до шкали переведення.

Студенти, які атестовані з оцінкою “незадовільно”, зобов’язані складати семестрові екзамени. Семестрові екзамени можуть також складати студенти, які бажають покращити Болонський процес - перспективи для України - реферат оцінку, отриману за плодами модульних контролів. Оцінювання знань на екзаменах здійснюється у 100-бальній шкалі з наступним переведенням у державну оцінку.

3. Контроль якості освіти. Передбачається організація акредитаційних агенств, незалежних від національних урядів і міжнародних організацій. Оцінка буде грунтуватися не на тривалості або змісті навчання, а на тих знаннях, разуміннях і Болонський процес - перспективи для України - реферат навичках, що отримали випускники. Одночасно будуть встановлені стандарти транснаціональної освіти.

4. Розширення мобільності. На основі виконання попередніх пунктів передбачається істотний розвиток мобільності студентів. Окрім того, ставиться питання про розширення мобільності викладацького складу й іншого персоналу для взаємного збагачення європейським досвідом. Передбачається зміна національних законодавчих актів у сфері праце-влаштування іноземців Болонський процес - перспективи для України - реферат.

5. Забезпечення працевлаш-тування випускників. Одним із важливих положень Болонського процесу є орієнтація вищих навчальних закладів на кінцевий итог: знання й разуміння випускників повинні бути застосовані і удобно використані на користь всієї Європи. Усі академічні ступені й інші кваліфікації мають бути затребувані європейським ринком праці, а професійне визнання кваліфікацій має бути Болонський процес - перспективи для України - реферат спрощене. Для забезпечення визнання кваліфікацій планується повсюдне використання Додатка до диплома, який рекомендований ЮНЕСКО.

6. Забезпечення привабливості європейської системи освіти. Одним із головних завдань, що має бути вирішене в рамках Болонського процесу, є залучення в Європу більшої кількості студентів з інших регіонів світу. Вважається, що введення загально-європейської системи гарантії якості Болонський процес - перспективи для України - реферат освіти, кредитної системи накопичення, просто доступних кваліфікацій тощо, сприятиме підвищенню інтересу європейських та інших громадян до вищої освіти.

4. Переспективи для студентів

Стан речей складовою системи ЕСTS – гармонізованою системою оцінки знань – виглядає інакше. Оцінка знань за эталоном ЕСTS можлива здійснюється за літерами від А до F: оцінка А відповідає Болонський процес - перспективи для України - реферат отриманій в українському университеті "п'ятірці", B і З – оцінці нашій "добре", D і E – "задовільно”, це прохідні оцінки. Оцінка F не є прохідною, а студент має скласти ідремлет з предмета в наступну сесію.

Правила такі, що оцінки А в системі ЕСTS гідні тільки 10% кращих студентів академічної групи. На добрі Болонський процес - перспективи для України - реферат оцінки (B і З) можуть розраховувати наступні 25% і 30% успішних студентів. Прохідні задовільні оцінки одержують 25% і 10% студентів, що залишилися.

Студент українського університету – учасника “болонського процесу” вже сразу може розраховувати на отримання додатку до диплома, в якому традиційні оцінки дублюватимуться оцінками за системою ЕСTS.

Передбачається, що цей додаток до диплома Болонський процес - перспективи для України - реферат може допомогти нашим студентам з працевлаштуванням за кордоном. Проте поки що більш реальним видається продовження освіти в колдуністратурi 1-го з європейських університетів або проходження стажування за програмою міжвузівського обміну. Система ЕСTS може стати в нагоді й за межами Європи, наприклад, у США або Канаді: при продовженні освіти в цих країнах зарахувати Болонський процес - перспективи для України - реферат "європейські оцінки" набагато легше, ніж українські „відмінно” й „добре”. Додаток до диплома може зацікавити не тiльки тих, хто навчаться за програмою колдуністратури, а ще й тих, хто має бажання вступити до докторантури 1-го з європейських університетів.

Разом з тим, для того, щоб посісти місце в колдуністраті Болонський процес - перспективи для України - реферат університету однієї з європейських країн, необхідно пройти досить тривалу і складну функцию узгодження з координаторами українського університету, що випускає, і университету, який приймає. Координатори програм у межах “болонського процесу” мають працювати в кожному университеті – учаснику цього європейського освітнього проекту. Головний координатор университету забезпечує повноцінну участь университету в системі обміну студентами. Крім Болонський процес - перспективи для України - реферат головних координаторів, у университеті мають працювати і факультетські координатори. До сфери їхніх обов’язків заходить складання описів навчальної програми факультету, з огляду на її сумісність із вимогами ЕСTS. Факультетські координатори надають консультації студентам, якi збираються виїхати на стажування за кордон, допомагають у виборі университету, який приймає. Факультетські координатори Болонський процес - перспективи для України - реферат програм ЕСTS також складають докладний пакет опису факультету. Ці пакети є своєрідним рекламним проспектом факультету, навчатись на якому може зажадати кожний зацікавлений у навчанні іноземний студент. До цього маркетингового проспекту входять відомості про факультет, починаючи з поштової адреси й закінчуючи детальним описом обов'язкових і елективних курсів. До цього Болонський процес - перспективи для України - реферат документа включають також кількість годин, відведених на вивчення кожного курсу, і кількість кредитів, якi можна заробити, якщо вибрати той чи інший курс.

На завершення хотілося б зазначити, що європейські вищі навчальні заклади вважають за необхіденьке, щоб вища освіта була відповідальною перед суспільством.

На жалко, на Україні сьогодні немає Болонський процес - перспективи для України - реферат жо_дного университету, який зможе похвалитися повноцінною участю в “болонському процесі”. В цілому ж використання переваг, що їх обіцяє «болонський процес” українським студентам, – справа найближчого (сподіватимемося) майбутнього.

Додаток №1

/ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ/

Дата Місце проведення Подія
25 травня 1998 року Париж, Франція Міністри, що представляють Великобританію, Німеччину, Італію і Францію, прийняли Спільну декларацію
Березень 1999 року Веймар, Німеччина Зустріч генеральних директорів ЄС Болонський процес - перспективи для України - реферат і керівництва Ради рек­торів європейських країн для обговорення заморочек акреди­тації й оцінки у вищій освіті
Травень 1999 року Копенгаген, Данія Публікація звіту «Тенденції у вищій освіті - 1» на замовлен­ня СКЕ, Конфедерації Рад ректорів країн, що входять у EU, і при фінансовій підтримці ЄС
18-19 червня 1999 року Болонья, Італія Перша зустріч європейських міністрів, що відповідають Болонський процес - перспективи для України - реферат за вищу освіту, і прийняття спільної декларації
8-10 люто-го2001 року Лісабон, Португалія Семінар «Акредитація / Надання легитимної сили»
14-15 свирепого 2001 року Берлін, Німеччина Національний семінар із питань Болонського процесу
16-17 свирепого 2001 року Гельсінкі, Фінляндія Міжнародний семінар «Університетські ступені недлинного циклу»
1-3 березня 2001 року Упсала, Швеція Неформальна зустріч європейських міністрів, що відповіда­ють за освіту і наукові дослідження
2-4 березня 2001 року Мальме, Швеція Міжнародний семінар «Транснаціональна освіта»
10 березня Болонський процес - перспективи для України - реферат 2001 року Антверпен, Бельгія Семінар фламандського співтовариства з заморочек Болонсь­кого процесу
10-12 березня 2001 року Антверпен, Бельгія Семінар студентів Європи «Втілення в життя Болонської декларації»
13-14 березня 2001 року Белград, Югославія Національний семінар із заморочек Болонського процесу
22-25 березня 2001 року Ґетеборг, Шве­ція Прийняття Ґетеборзької конвенції конференцією Асоціації національних студентських спілок у Європі
29-30 березня 2001 року Саламанка, Іспанія Конференція європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій, прийняття спільного документа
9 квітня 2001 року Стокгольм Болонський процес - перспективи для України - реферат, Швеція Зустріч Групи керівництва в Болонському процесі
21 квітня 2001 року Брюссель, Бельгія Зустріч Ради Асоціації європейських університетів
26 квітня 2001 року Брюссель, Бельгія Зустріч у розширеному складі групи, що готує рекомендації з Болонського процесу
Квітень 2001 року Гельсінкі, Фінляндія Публікація звіту «Тенденції у вищій освіті - II» при фінан­совій підтримці ЄС і ETF
6-8 травня 2001 року Хальмстад, Швеція Зустріч генеральних директорів ЄС і керівництва Рад ректо Болонський процес - перспективи для України - реферат­рів європейських країн
10-16 травня 2001 року Братислава, Словаччина Міжнародний семінар і 40-ва зустріч Ради Асоціації націо­нальних спілок студентів у Європі
17 травня 2001 року Прага, Чехія Зустріч у розширеному складі групи, що готує рекомендації з Болонського процесу
18-19 травня 2001 року Прага, Чехія Зустріч європейських міністрів, що відповідають за вищу освіту
Червень 2001 року Рига, Латвія 8-а спільна зустріч у рамках мереж ENIC і NARIC і Болонський процес - перспективи для України - реферат прийн­яття документа «Визнання итогів (навчання) у Болонсь­кому процесі»
5-8 грудня 2001 року Тампере, Фінляндія 13-а щорічна конференція ЕАІЕ, розгляд питань Болонсько­го процесу
1-2 березня 2002 року Брюссель, Бельгія Болонський процес: Зона європейської вищої освіти: перс­пективи і розвиток для сільськогосподарських і зв'язаних з ними наук; компетенція випускників
21-23 травня 2003 рік Ґрац, Австрія Друга конференція представників європейських вищих Болонський процес - перспективи для України - реферат на­вчальних закладів і освітніх організацій
19-20 вересня 2003 рік Берлін, Німеч­чина Третя зустріч європейських міністрів, що відповідають за вищу освіту.


bolnomu-naznachena-vnutrimishechnaya-inekciya-kakim-rastvorom-spirta-medicinskaya-sestra-dolzhna-obrabotat-mesto-inekcii-i-na-kakuyu-glubinu-vvesti-iglu.html
bolnuyu-perenapravili-v-cgbo-bolnaya-gospitalizirovana.html
bolonskij-proces-perspektivi-dlya-ukrani-referat.html